Trengereid psykologpraksis AS

KOMPETANSE


Svein Arne Trengereid

  • Utdanna psykolog ved Universitetet i Bergen i 1997. 

  • Godkjent vidareutdanning i 2000 i psykosebehandling i regi av Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP).

  • Godkjent grunnutdanning i 2003 i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi.

  • Spesialist i klinisk vaksenpsykologi i 2007 ved Norsk psykologforening.

  • Godkjent vegleiarutdanning i 2009 i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi.

  • Godkjent vidareutdanning i 2015 i metakognitiv terapi ved Universitetet i Manchester (nivå 1).

  • Godkjent vidareutdanning i 2017 i metakognitiv terapi ved Universitetet i Manchester (nivå 2).

  • Brei erfaring med dei fleste diagnoser innan psykisk helse etter jobb ved ulike DPS i mange år.

  • Privatpraksis sidan mars 2016 med driftstilskudd frå Helse Vest og refusjonsavtale med HELFO.

  • Mykje erfaring med undervisning og vegleiing overfor ulike yrkesgrupper innan Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste.

Ønsker du kontakt? Her finner du kontaktinformasjon

Kontakt