Trengereid psykologpraksis AS

Relevante linkar

The Metacognitive therapy institute: mct-institute.co.uk
Norsk forening for kognitiv terapi: kognitiv.no
Becks Institute of Cognitive Behavior Therapy: beckinstitute.org
The Albert Ellis Institute: albertellis.org
Klinikk for krisepsykologi: krisepsykologi.no
Helsenorge.no
Norsk psykologforening: https://www.psykologforeningen.no/

Sjølvhjelpslitteratur

Pia Callesen (2019). Lev mer tenk mindre. Dropp grubleriene og slipp fri fra nedstemthet og depresjon med metakognitiv terapi. Cappelen Damm forlag.  
Adrian Wells (2009): Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press. Dette er ei lærebok, men den kan også brukast som ei sjølvhjelpsbok.  
Ingvard Wilhelmsen (2016). Selvhjelpstriologien. Hertervig forlag.  
Torkil Berge og Arne Repål (2012). Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring av angst, panikk og fobier. Aschehoug forlag.  


Ønsker du kontakt? Her finner du kontaktinformasjon

Kontakt